Alfabetyzm filmowy. Program edukacji audiowizualnej

 

Jak zapraszać uczniów do świata filmu? W jaki sposób wykorzystać zanurzenie uczniów w  rzeczywistości wirtualnej i mediach? Co i na jakim etapie edukacyjnym powinien wiedzieć i potrafić uczeń? Czego oczekiwać od ucznia a czego od nauczyciela? Gdzie szukać informacji o edukacji audiowizualnej? To pytania, na które staramy się odpowiedzieć w przygotowanym w 2019 roku Raporcie.

 

Opracowanie przez Narodowe Centrum Kultury Filmowej kompleksowego programu edukacji audiowizualnej jest jednym z zadań realizowanych w ramach obecności Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Od 2017 roku Łódź, jako Miasto Filmu, jest członkiem Sieci Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) – strategicznego partnera UNESCO.

W Raporcie podsumowaliśmy pierwszą, teoretyczną, część prac nad programem. Kolejną, praktyczną, stanowić będą warsztaty prowadzone w przestrzeni wystaw (ścieżki zwiedzania, aktywności na wystawach) i w pracowniach edukacyjnych NCKF.

W Raporcie podzieliliśmy się wnioskami z badań wiedzy i kompetencji audiowizualnych przeprowadzonych wśród uczennic i uczniów łódzkich szkół w 2018 roku – przywołaliśmy najważniejsze ustalenia i komentarze ekspertów. Przedstawiliśmy też opracowany w 2019 roku katalog kompetencji audiowizualnych, czyli wykaz standardów edukacji audiowizualnej (umiejętności, wiedza, kompetencje społeczne) i sylabusy dla poszczególnych etapów kształcenia.

Raport zamykają: propozycja scenariuszy warsztatów opracowanych przez ekspertów na zlecenie NCKF, które mamy nadzieję zainspirują nauczycieli, edukatorów i animatorów kultury oraz przykłady (subiektywnie) wybranych praktyk edukacyjnych instytucji i organizacji pozarządowych.

Raport nie powstałby bez zaangażowania ekspertów specjalizujących się w edukacji filmowej, medialnej, audiowizualnej. Współpracowali z nami:

dr Justyna Hanna Budzik / filmoznawczyni związana z Uniwersytetem Śląskim, aktywnie zajmuje się edukacją filmową, prowadzi zajęcia ze studentami oraz uczniami szkół różnych stopni, współpracuje z kinami, prowadzi prelekcje i warsztaty dla uczniów;
Anna Równy / doktorantka w Katedrze Wiedzy o Filmie i Kulturze Audiowizualnej Uniwersytetu Gdańskiego, koordynatorka merytoryczna Nowych Horyzontów Edukacji Filmowych, konsultantka ds. edukacji humanistycznej, medialnej i filmowej w Mazowieckim Samorządowym Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Liderka Filmoteki Szkolnej;
dr Joanna Rzońca / nauczycielka w IV LO w Krakowie, wdrożyła autorski program edukacji medialnej skierowany do uczniów szkoły, pod jej kierunkiem uczniowie realizują m.in. telewizję szkolną;  szkoleniowiec i mentor kursów e-coachingowych w Centrum Edukacji Obywatelskiej; oprócz działań i projektów medialnych praktykuje i promuje sketchnoting i wielkoformatowy graphic recording;
dr. Joanna Zabłocka-Skorek / filmoznawczyni, kulturoznawczyni, autorka i kierownik projektu KinoSzkoła, Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej, realizowanego w kilkudziesięciu kinach na terenie całej Polski.

 

Raport został sfinansowany w ramach dotacji Miasta Łodzi na realizację zadań związanych z obecnością Łodzi w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

 

Zobacz Raport >>>

Więcej o badaniach prowadzonych w 2018 r. >>>

 

Zobacz materiały dodatkowe powstałe podczas prac nad Raportem:

Zobacz scenariusze dla szkoły podstawowej kl. 4-6 >>>

Zobacz scenariusze dla szkoły podstawowej kl. 7-8 >>>

Zobacz scenariusze dla szkoły średniej >>>

---

Prezentacja do scenariusza Iluzje oka >>>

Prezentacja do scenariusza Od filmu niemego do TikToka >>>

Prezentacja do scenariusza Refleksyjne selfie >>>

Prezentacja do scenariusza Adaptacja >>>