Łódź Miasto Filmu UNESCO z budżetem na realizację projektu

Miasto wyasygnowało kwotę 300 tys. złotych na okres do końca sierpnia tego roku na pierwszy etap wdrażania projektu „Łódź Miasto Filmu UNESCO”. 19 kwietnia wniosek zaaprobowała Rada Miejska.

 


Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) jest strategicznym partnerem UNESCO, wyspecjalizowanej agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych do spraw edukacji, nauki i kultury. To grupa 180 miast z 72 krajów, uznających kreatywność za kluczowy czynnik dla swojego rozwoju i rewitalizacji. Łódź została do niej przyjęta w końcu października ubiegłego roku.


 

– Tytuł to potwierdzenie bieżącej aktywności miasta w obszarze filmu, a nie nagroda w uznaniu zasług i filmowej historii – podkreśla Wiceprezydent Łodzi Krzysztof Piątkowski dodając, że korzyści wizerunkowe to tylko jeden z aspektów członkostwa.  
Wtóruje mu Rafał Syska, dyrektor Narodowego Centrum Kultury Filmowej, odpowiedzialnego za realizację projektu. – Przystąpienie miasta do Sieci to istotne zobowiązanie. W gronie Miast Filmu są takie, których „filmowość” jest powszechnie uznana, jak Rzym czy Sydney, ale i takie, które nie mają światowej renomy, ale przyjęły film jako istotny czynnik dla rozwoju społecznego i gospodarczego, jak brazylijskie Santos czy macedońska Bitola.

 


Konferencja prasowa, 19 kwietnia 2018

 

Integracja i współpraca

 

Na pierwszy okres realizacji projektu Miasto stawia sobie kilka celów.
– Po pierwsze: integracja, zarówno w odniesieniu do środowiska filmowego Łodzi, jak i w gronie Miast Filmu – mówi Katarzyna Bieńkiewicz z NCKF, koordynatorka projektu i osoba do kontaktu dla UNESCO.
W ramach tej pierwszej w maju swoją działalność zainauguruje nieformalna Rada Łodzi Miasta Filmu. Zostaną do niej zaproszeni przedstawiciele podmiotów, które zajmują się produkcją, edukacją i upowszechnianiem kultury filmowej, a także wszyscy ci, którym losy filmowej Łodzi leżą na sercu.
– W tym gronie spotykaliśmy się już na etapie przygotowania wniosku i doświadczenie pokazało, że takie spotkania są ważne i potrzebne – mówi Bieńkiewicz. – To sposobność do wskazania na najważniejsze wyzwania, poszukiwania rozwiązań i aktywnego współdziałania na rzecz ich wdrożenia. Jednocześnie zależy nam na tym, by spotkania były okazją do jeszcze intensywniejszej wymiany informacji o podejmowanych działaniach, szukania możliwości kooperacji.
Grupa będzie też forum do dyskusji dotyczącej strategicznych celów zrównoważonego rozwoju, które ONZ przyjęła do realizacji w ramach Agendy 2030 – bodaj najważniejszego obecnie dokumentu organizacji. Są wśród nich takie cele jak: wysokiej jakości edukacja dostępna dla wszystkich, równość płci, godna praca czy ochrona środowiska. – Jako członek Sieci Miast Kreatywnych UNESCO musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy skutecznie realizować te cele poprzez działalność w obszarze produkcji, edukacji i upowszechniania kultury filmowej – mówi Katarzyna Bieńkiewicz.

Jeśli chodzi o integrację w grupie trzynastu Miast Filmu – poza Łodzią są w niej jeszcze Sydney, Rzym, Bitola, Bristol, brazylijskie Santos, Bradford, Busan w Korei Płd., Galway, Sofia, japońska Yamagata, chińskie Qingdao i hiszpańska Terassa – okazji do niej będzie w najbliższym czasie sporo. Na czerwiec zaplanowane jest doroczne spotkanie Miast Kreatywnych, którego organizacja w tym roku została powierzona Krakowowi i Katowicom. Do „Krakowic” przyjedzie 500 delegatów, miasta będą reprezentowane także przez prezydentów i burmistrzów podczas Forum Prezydentów.
– Niestety nie mogliśmy wpisać się do grona gospodarzy, bo kiedy miasta ubiegały się o organizację tzw. Annual Meeting, Łódź nie była jeszcze członkiem Sieci – mówi Rafał Syska. – Ale aktywnie uczestniczymy w przygotowaniach i będziemy widoczni na miejscu.
Przedstawiciele kilku filmowych miast już zapowiedzieli, że przed rozpoczęciem spotkania będą chcieli odwiedzić Łódź. – Chcemy, aby ta wizyta była nie tylko okazją dla zaprezentowania miasta, ale także do spotkań branżowych i nawiązania współpracy z firmami mówi Syska.

 

Łódź Miasto Filmu – duma, prestiż i wsparcie promocji

 

Drugim z celów na nadchodzące miesiące jest promocja marki, w pierwszej kolejności wśród mieszkańców. – W ubiegłym roku zostało przeprowadzone badanie, z którego wynikało, że aż 88% mieszkańców uważa Łódź za filmowe miasto – mówi Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski. – Teraz chcemy, żeby pamiętali i czuli dumę z tego, że to Miasto Filmu UNESCO.
Między innymi dlatego Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska już zaleciła, aby wszystkie projekty filmowe, dofinansowane z budżetu miejskiego, obowiązkowo posługiwały się logo Łodzi Miasta Filmu.
Powszechnie przyjętą praktyką jest również zwiększenie puli wydarzeń dostępnych dla mieszkańców nieodpłatnie. – Na razie będzie to plenerowy koncert muzyki filmowej połączony z projekcją z okazji Nocy Świętojańskiej i rozpoczęcia wakacji – mówi Rafał Syska. – Powstaną materiały informacyjne i promocyjne utrwalające wizerunek Łodzi Miasta Filmu, planujemy także spotkania z podmiotami sektora kultury, sztuki i przemysłów kreatywnych, których wiedza o członkostwie Łodzi w prestiżowej sieci może być jeszcze niepełna. Zależy nam na tym, aby niosły markę w świat w ramach swoich działań i nieskrępowanie korzystały z jej prestiżu.

 

Kluczowa rola networkingu

 

Trzeci, choć nie mniej ważny cel, to aktywna współpraca w ramach Sieci Miast Kreatywnych. Jej działalność jest bardzo intensywna – niemal każdego dnia do punktu kontaktowego spływają zaproszenia do zgłaszania filmów na festiwale, współpracy w projektach, udziału w konferencjach. – Niedawno otrzymaliśmy zaproszenie do zgłaszania krótkometrażowych filmów na największy azjatycki festiwal filmowy w Busan, dostępne tylko dla miast kreatywnych. Można było zgłosić dwa projekty, z Łodzi spłynęło ich osiem. Na szczęście organizatorzy zgodzili się wybierać spośród większej liczby produkcji – mówi Katarzyna Bieńkiewicz.
Międzynarodowy networking ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektu.
– Na etapie konstruowania wniosku były właściwie tylko dwa punkty, w odniesieniu do których nie mieliśmy nadmiaru informacji; oba dotyczyły współpracy międzynarodowej – mówi Rafał Syska. – Owszem, są wymiany studenckie, w Łodzi odbywają się międzynarodowe spotkania i warsztaty, nasi twórcy wyjeżdżają za granicę i odnoszą tam sukcesy. Ale brakuje rozwiązań systemowych w tym zakresie, np. programów rezydencji dla artystów i profesjonalistów, dużych projektów realizowanych we współpracy z podmiotami z różnych krajów. Możemy obiecać, że to zacznie się zmieniać – deklaruje.
UNESCO wyróżnia miasta kreatywne w siedmiu dziedzinach; poza filmem jest jeszcze sztuka mediów, literatura, muzyka, gastronomia, design oraz rzemiosło artystyczne i sztuka ludowa. I oczekuje, że te dziedziny będą się wzajemnie przenikać, podejmować współpracę w ramach projektów międzysektorowych. – Właśnie teraz Tucson, amerykańskie Miasto Gastronomii, poszukuje regionalnych recept, piekarzy i młynarzy w związku z towarzyszącymi spotkaniu w Krakowicach „Dniami Chleba”. Regularnie poszukiwani są twórcy z różnych dziedzin, na członkostwie skorzysta cały sektor kreatywny – podkreśla Katarzyna Bieńkiewicz.

 

Łódź – miasto edukacji filmowej

 

Ważnym zobowiązaniem Łodzi, podjętym we wniosku aplikacyjnym, jest rozwój edukacji filmowej.
– Każdy z klastrów (tak UNESCO określa subsieci filmu, muzyki czy literatury) pracuje na rzecz realizacji określonych priorytetów – wyjaśnia Katarzyna Bieńkiewicz. – W grupie Miast Filmu edukacja: o filmie, do filmu i poprzez film, zdecydowanie wysuwa się na pierwszy plan.
To ważne, bo w obszarze edukacji filmowej Łódź legitymuje się wielkim doświadczeniem; ofertę w tym zakresie ma Centralny Gabinet Edukacji Filmowej – jedyny taki podmiot w kraju, Muzeum Kinematografii, Wytwórnia Filmów Oświatowych, Momakin; do tego grona w miarę rozwoju działalności aktywnie dołącza też Narodowe Centrum Kultury Filmowej.
– Właśnie rozpoczynamy realizację wpisanego do wniosku czteroletniego projektu, który ma służyć wpracowaniu programu kształcenia i zaangażować wszystkie instytucje i organizacje w jego tworzenie i wdrażanie – mówi dyrektor NCKF.
Na ten rok zaplanowane jest badanie dotyczące kompetencji filmowych łódzkich uczniów.
– Chcemy, aby każdy uczeń w Łodzi Mieście Filmów miał większe kompetencje w tym zakresie niż jego rówieśnik z Poznania czy Warszawy. Ale wyników nie zatrzymamy dla siebie. System który stworzymy będzie adekwatny także dla innych miast, również z zagranicy. Dlatego zapraszamy do współpracy międzynarodowe gremium ekspertów – tłumaczy Syska.
Dla Łodzi ważny jest także obszar nowych technologii filmowych. Zgodnie z zapisanym we wniosku zobowiązaniem właśnie powstało Centrum Kina Interaktywnego i Wideoeseju
i-film, które będzie międzynarodową platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między badaczami, twórcami i instytucjami zajmującymi się zjawiskami takimi jak film interaktywny czy cinematic VR – mówi Rafał Syska. W tym roku we współpracy z podmiotami z tej dziedziny zostanie przeprowadzone badanie dotyczące roli technologii wirtualnej rzeczywistości w procesie edukacji szkolnej.

– Do budżetu projektu wejdzie też reaktywacja łódzkiej Alei Gwiazd jako ważnego miejsca filmowej Łodzi i atrakcji turystyczna. W tym roku swoje gwiazdy otrzymają co najmniej trzej twórcy – zapowiada Wiceprezydent Krzysztof Piątkowski.

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zobacz zakładkę: Łódź Miasto FIlmu UNESCO