i-Film

Film jako medium twórczej ekspresji nigdy wcześniej tak dobrze nie odnajdywał się poza budynkiem kina: na ekranie telewizora, komputera, tabletu czy telefonu; fasadzie budynku jako przestrzeni mappingu czy kopule planetarium; w sklepach, biurach i jako element muzealnych wystaw. Ewoluując wyłonił z siebie szereg nowych form audiowizualnych, poszerzających i tak niestabilne granice dzieła filmowego: dokumenty interaktywne, eseje audiowizualne czy fantasmagoryczne światy wirtualnej rzeczywistości.


Uruchamiając projekt i-Film tworzymy w Łodzi miejsce nierozłącznie związane z tym, czym kino współczesne jest i czym się staje; przestrzeń badawczą rozmaitych formatów „nie-filmu”: projektów sieciowych, galeryjnych, użytkowych, tworzonych w przeszłości i współcześnie, a których status i wartość nie zawsze oparta jest na kryterium artystycznej doniosłości lub komercyjnej atrakcyjności. „i-Film” będzie platformą wymiany wiedzy i doświadczeń między badaczami, twórcami i instytucjami zajmującymi się zjawiskami okołofilmowymi, zwłaszcza takimi jak film interaktywny, cinematic VR, esej audiowizualny czy film jako narzędzie wystawiennicze w przestrzeni galeryjnej i muzealnej.


Czym się zajmujemy?

 • filmy interaktywne, w tym web-docs;
 • eseje audiowizualne;
 • cinematic VR;
 • film jako narzędzie ekspozycyjne

 

Jakie są nasze cele?

 • działania networkingowe krajowe i zagraniczne;
 • działania badawcze/akademickie (Pracownia Badawcza, panele dyskusyjne, konferencje);
 • działania edukacyjne („Wideoeseistyka/VR dla szkół”, warsztaty)
 • działania archiwistyczne (kapsuły multimedialne, kawiarnia VR);
 • działania popularyzatorskie (spotkania promocyjne, festiwal, platforma internetowa);
 • działalność biznesowa

 
Co chcemy zaoferować?

Dla akademików:

 • dyskusje, spotkania, wymiana pomysłów i doświadczeń
 • możliwość przekierowania studentów, doktorantów do projektów tworzonych przez i-film w celu rozwinięcia ich umiejętności teoretycznych i praktycznych
 • współpraca badawcza

Dla praktyków:

 • promocja prac podczas spotkań autorskich i poprzez codzienny dostęp w kapsułach multimedialnych
 • możliwość dzielenia się doświadczeniem podczas warsztatów, pozyskiwania współpracowników i tworzenia grupy odbiorczej
 • wsparcie produkcyjne: dostęp do komputerów, oprogramowania montażowego, baz danych

Dla biznesu:

 • promocja produktów, usług i idei podczas spotkań branżowych i w codziennej działalności
 • sesje pitchingowe (docelowo – przez platformę internetową)
 • bazy kontaktów

Dla amatorów i entuzjastów:

 • najciekawsze prace z gatunku;
 • panele, warsztaty, programy rezydencjalne
 • networking
 • objazdowe programy edukacyjny i promocyjnu umożliwiające zapoznanie się z różnymi formami kultury cyfrowej

 

Kontakt w sprawie projektu:

Paweł Sołodki
p.solodki@ec1lodz.pl

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Czytaj także: "i-Film - rusza nowy projekt NCKF"