Łódź rozpoczyna starania o tytuł Miasta Filmu UNESCO

Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska ogłosiła, że Łódź będzie się ubiegać o tytuł Miasta Filmu w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO.

Sieć Miast Kreatywnych UNESCO powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju miast. Obecnie tworzy ją 116 miast z 54 krajów, wyróżnionych tytułem w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury lub muzyki.

– Film jest naturalnym wyborem – zadeklarowała Prezydent Hanna Zdanowska. – Uzyskanie tytułu pozwoli nam nie tylko jeszcze lepiej dbać o dziedzictwo Łodzi filmowej, ale przede wszystkim: rozwijać nowe i obecne inicjatywy i projekty, nawiązywać współpracę międzynarodową na większą skalę, wymieniać się wiedzą i doświadczeniami.  

Miasta działające w sieci wskazują na liczne społeczno-gospodarcze korzyści wynikające z członkostwa: poszerzenie kompetencji kadr kreatywnych, wzmocnienie innowacyjności dzięki transferowi wiedzy i technologii, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej czy rozwój
tzw. kreatywnej turystyki, związanej z festiwalami, muzeami, przedsięwzięciami artystycznymi, ciekawą architekturą czy znanymi lokacjami filmowymi. Tytuł miasta kreatywnego UNESCO to także liczne okazje do promowania wydarzeń, produktów i usług związanych z sektorem kreatywnym na zagranicznych rynkach, a także możliwość bezterminowego posługiwania się rozpoznawalnym na całym świecie logotypem organizacji.

Miasto-kandydat musi wykazać m.in. funkcjonowanie zaplecza infrastrukturalnego związanego z filmem, działalność szkoły filmowej, archiwów, muzeów i innych instytucji kultywujących kulturę filmową, a także udokumentować doświadczenie w dziedzinie organizacji festiwali filmowych, produkcji czy upowszechniania filmów i wiedzy o kinie. Według Prezydent Hanny Zdanowskiej nie będzie z tym problemu: Łódź może pochwalić się nie tylko imponującym dorobkiem, ale też prawdziwie multidyscyplinarnym sektorem filmowym, począwszy od edukacji na wszystkich szczeblach, poprzez produkcję i postprodukcję, po dystrybucję i upowszechnianie dorobku filmowego.

Przygotowanie aplikacji Prezydent powierzyła Narodowemu Centrum Kultury Filmowej. Współprowadzona przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasto Łódź jednostka, po zakończeniu inwestycji planowanej na lata 2016-2019, ma stać się centralnym
w Polsce i unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalno-edukacyjnym dla osób zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną.

– Nie oznacza to, że wniosek przygotujemy sami – podkreśla Rafał Syska, Dyrektor NCKF. – Aplikacja, a przede wszystkim zawarty w niej plan działań na pierwsze cztery lata członkostwa w sieci, musi być wspólnym dziełem wszystkich zainteresowanych podmiotów publicznych, prywatnych i reprezentujących lokalną społeczność. Konsultacje rozpoczną się w kolejnym tygodniu.

Nabór wniosków zostanie ogłoszony najprawdopodobniej na początku 2017 roku. Wiadomo, że o tytuł Miasta Filmu w nadchodzącej rundzie aplikacyjnej będzie ubiegać się także m.in. Paryż.

Spośród polskich miast do sieci UNESCO należą: Kraków, od 2011 roku Miasto Literatury, oraz Katowice, od 2015 roku Miasto Muzyki. W sieci są też trzy miasta partnerskie Łodzi: meksykańska Puebla – Miasto Designu, Lwów – Miasto Literatury oraz chińskie Chengdu – Miasto Gastronomii.