Dziennik budowy


Nowatorskie zadanie, niezwykła przestrzeń, wyjątkowa lokalizacja: projekt Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi to wyzwanie w każdym calu. Zapraszamy do lektury dziennika budowy (materiał archiwalny; wystawy, studia edukacji filmowej i kino NCKF zostały otwarte w ostatnich miesiącach 2023 roku).


 

22 września 2015

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska oraz Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska podpisują umowę powołującą do życia Narodowe Centrum Kultury Filmowej

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzata Omilanowska i Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska


 

1 stycznia 2016

NCKF rozpoczyna działalność jako specjalistyczny oddział „EC1 Łódź – Miasta Kultury” w Łodzi

 


fot. Paweł Augustyniak


 

9 stycznia 2016

Na mocy nominacji Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego funkcję dyrektora NCKF obejmuje Rafał Syska, historyk filmu, doktor habilitowany w Instytucie Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

 


fot. Marcin Stępień, Agencja Gazeta


 

14 października 2016

Na mocy zarządzenia Prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej zostaje powołana Rada Programowa Narodowego Centrum Kultury Filmowej w składzie: Jacek Bromski, Jan A.P. Kaczmarek, prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek, Sławomir Kalwinek, dr hab. Tomasz Majewski, Krystyna Piaseczna, dr hab. Paweł Siedlik, Magdalena Sroka i Allan Starski.

 


21 listopada 2017: pierwsze posiedzenie Rady Programowej

Czytaj także: Pierwsze spotkanie Rady Programowej "EC1 Łódź - Miasta Kultury"


 

2 marca 2017

„EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi ogłasza przetarg na „Opracowanie projektu przebudowy EC1 Wschód wraz ze stworzeniem koncepcji plastyczno-przestrzennej wnętrz oraz wykonanie szczegółowego opracowania dokumentacji projektowej pełnobranżowej i projektów wystaw stałych w Narodowym Centrum Kultury Filmowej w Łodzi wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego nad realizacją projektu”.

 


Dyrektor NCKF Rafał Syska ogłasza konkurs na projekt

Czytaj także: NCKF z unijnym dofinansowaniem, rusza konkurs na projekt wnętrz i wystaw


 

5 kwietnia 2017

Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński oraz Dyrektor „EC1 Łódź – Miasta Kultury” podpisują umowę na dofinansowanie budowy ścieżki dydaktycznej „Kino Polonia”, wyposażenie przestrzeni edukacyjnych i przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych. Dotacja w wysokości 26 mln złotych pochodzi ze środków Unii Europejskiej w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 


Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński i Dyrektor EC1 Błażej Moder

Czytaj także: NCKF z unijnym dofinansowaniem, rusza konkurs na projekt wnętrz i wystaw 


 

21 czerwca 2017

Zarząd Województwa Łódzkiego podejmuje uchwałę w sprawie wyboru do dofinansowania kwotą 14 mln zł projektu „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej”. Pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 pieniądze zostaną przeznaczone na stworzenie ścieżek dydaktycznych: „Materia Kina” i „Mechaniczne oko” oraz pracowni badawczej NCKF.

 


Dyrektor NCKF Rafał Syska i Kierownik Wydziału Rozwoju EC1 Magdalena Kosiada-Sylburska

Czytaj także: Blisko 14 milionów złotych na NCKF


 

31 sierpnia 2017

Zbiera się sąd konkursowy w składzie: Marek Janiak, Rafał Syska, Michał Domińczak, Tomasz Majewski, Magdalena Sroka, Jarosław Suchan, Adam Kowalski, Rafał Mysiak, Wojciech Saloni, Piotr Kulesza, Michał Pabiś-Orzeszyna i Agnieszka Szal. W wyniku przeprowadzonej oceny prac konkursowych sąd wybiera zwycięzców: konsorcjum firm pod przewodnictwem nsMoonStudio oraz konsorcjum firm pod przewodnictwem pracowni projektowej New Amsterdam.

 


Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska zapoznaje się z projektami konkursowymi

Czytaj także: Dwóch wykonawców w finałowym etapie konkursu na projekt NCKF


 

9 listopada 2017

W wyniku negocjacji w trybie negocjacji bez ogłoszenia zostaje podpisana umowa z wykonawcą projektu, konsorcjum: nsMoonStudio, Group AV, Plasma Project oraz AWP Systems Marek Masalski.

 


Piotr Nawara z nsMoonStudio

Czytaj także: Znamy wykonawcę projektu NCKF


 

14 grudnia 2017

Ruszają wspólne prace projektowe.

 


Pierwsze wspólne spotkanie zespołu projektowego i NCKF

 


 

Marzec 2018

nsMoonStudio studio składa projekt wnętrz i wystaw Narodowego Centrum Kultury Filmowej.

 

 

 


 

22 lutego 2019

Został ogłoszony przetarg „Przebudowy i wyposażenia EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej”.

 


 

17 maja 2019

W ramach przetargu nieograniczonego upłynął termin składania ofert. Wpłynęła jedna oferta znaczne przekraczającą środki, jakie przeznaczono na realizację zamówienia.

 


 

Lipiec - październik 2019

W oparciu o analizę przeprowadzoną przez zespół projektowy, a także konsultacje zewnętrzne prowadzone z ekspertami, zaproponowano w alternatywnym planie realizacji projektu rozdzielenie zadań przetargowych. Dokumentacje kosztorysową poddano ponownej weryfikacji.

 


 

23 grudnia 2019

Został ogłoszony nowy przetarg na wykonanie ścieżki edukacyjnej Kino Polonia oraz edukacji filmowej „Przebudowa wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej w Łodzi”.

 


 

31 marca 2020

Została podpisana umowa pomiędzy „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi i firmą PAGMA-BUD, która wykona przebudowę wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Roboty budowlane związane są z dostosowaniem obiektu do nowej aranżacji i wyposażenia Narodowego Centrum Kultury Filmowej, obejmują wspomnianą wystawę Kino Polonia oraz kompleks warsztatów edukacyjnych.

 

 

Czytaj także: Ruszają prace budowlane na potrzeby wystawy Kino Polonia"

 

Ciąg dalszy... nastąpił. Wernisaże wystaw Kino Polonia” i Materia kina” odbyły się 12 października 2023 roku. Tego dania zaczęły też funkcjonować studia edukacji filmowej, a 29 grudnia 2023 roku wyświetlono pierwsze filmy w kinie NCKF (trzy nowoczesne sale).