Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu kontaktowym zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 199 Jednocześnie oświadczam, iż przyjmuję do wiadomości, że: 1. Administratorem tak zebranych danych osobowych jest "EC1 Łódź - Miasto Kultury" w Łodzi z siedzibą w Łodzi, przy ul. Targowej 1/3, 90-022 Łódź. 2. Moje dane osobowe będą przetwarzane w celu przygotowania i przekazania odpowiedzi na przesłaną przeze mnie wiadomość. 3. Mam prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.