Ruszają prace budowlane na potrzeby wystawy Kino Polonia

 

Przebudowę wybranych przestrzeni obiektu EC1 Wschód na potrzeby Narodowego Centrum Kultury Filmowej wykona firma PAGMA-BUD sp. z o.o.. Umowa pomiędzy „EC1 Łódź - Miasto Kultury” w Łodzi i firmą PAGMA-BUD została podpisana 31.03.2020.

 

Jesteśmy bardzo szczęśliwi z pomyślnego zamknięcia tego etapu prac nad NCKF. Od roku 2016 sytuacja na rynku robót budowlanych uległa diametralnej zmianie. Skala zmian w tak długofalowym przedsięwzięciu nie była możliwa do przewidzenia na etapie tworzenia planów finansowo – rzeczowych. Mimo wszystko udało nam się doprowadzić do wyłonienia wykonawcy prac w projekcie NCKF.

Obecnie kluczowymi elementami są: nowatorsko zaaranżowana wystawa „Kino Polonia”, opowiadająca o historii polskiej kinematografii oraz  nowocześnie wyposażone sale laboratoryjno-warsztatowe, pozwalające zwiedzającym zapoznać się z tajnikami realizacji filmów. Nie wolno także pominąć wystawy stałej „Materia Kina” oraz zespołu sal kinowych NCKF.

Roboty budowlane związane są z dostosowaniem obiektu do nowej aranżacji i wyposażenia Narodowego Centrum Kultury Filmowej, obejmują wspomnianą wystawę Kino Polonia oraz kompleks warsztatów edukacyjnych. Kino Polonia, największa z trzech wystaw stałych NCKF, jest multimedialną opowieścią o historii kultury filmowej na ziemiach polskich od pierwszych projekcji po czasy współczesne. Przestrzeń edukacyjna składająca się z sześciu osobnych stref laboratoryjnych przyczyni się do promowania świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej.

W nadchodzących miesiącach rozpoczną się przetargi na wyposażenie NCKF, które obejmą wystawę multimedialną prezentującą historię polskiej kinematografii i kompleks sal edukacyjnych wyposażonych min. w mini studio telewizyjne, demonstracyjne studio dźwięku, mini halę efektów specjalnych, demonstracyjną halę zdjęciową a także studio „motion capture”. Finansowanie przebudowy zapewnione jest z środków budżetu Miasta Łodzi a wyposażenie z programu operacyjnego infrastruktura i środowisko dla którego instytucją zarządzającą jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.