Pracownia Multimedialna NCKF będzie nosiła imię prof. Jerzego Toeplitza

17 listopada w Narodowym Centrum Kultury Filmowej został podpisany list intencyjny w sprawie nadania multimedialnej Pracowni Badawczej NCKF imienia Profesora Jerzego Toeplitza. Sygnowały go córki Profesora: Małgorzata Toeplitz-Winiewska i Zuzanna Toeplitz oraz Dyrektor NCKF Rafał Syska.

 

 

Supernowoczesna Pracownia Badań nad Kulturą Filmową wraz z czytelnią multimedialną będzie zlokalizowana w panoramicznych salach z widokiem na dworzec Łódź Fabryczna na czwartym piętrze EC1-Wschód. Pracownia będzie zarówno przestrzenią aktywności naukowej i upowszechniania wiedzy o kinie, jak i miejscem mądrego spędzania wolnego czasu. O jej unikatowym charakterze będzie stanowić nie tylko bogaty zestaw publikacji i filmów dostępnych na wysokiej klasy sprzęcie, ale również możliwość korzystania z cyfrowych zasobów audiowizualnych i archiwalnych, a także baz danych i archiwalnych kolekcji specjalnych. Do dyspozycji odwiedzających zostaną oddane miejsca do pracy cichej, wysokiej klasy stanowiska multimedialne z dostępem do materiałów cyfrowych, specjalistyczna kabina multimedialna do projekcji grupowych, punkt digitalizacyjny i pokój pracy głośnej dla grup studenckich.

 

 

– Połączenie funkcji popularyzatorskich i badawczych, jakie będzie pełnić pracownia, koresponduje z zainteresowaniami Jerzego Toeplitza, a narodowy status placówki, w ramach której będzie działać, stanowi właściwe uhonorowanie jego zasług dla polskiej i światowej kultury filmowej, badań naukowych oraz sztuki filmowej – mówi Rafał Syska.

Profesor Jerzy Toeplitz był współtwórcą dwóch szkół filmowych: w Łodzi i w Sydney. Był także autorem publikacji naukowych fundamentalnych dla rozwoju filmoznawstwa, w tym pionierskiej „Historii Sztuki Filmowej”, wieloletnim przewodniczącym Międzynarodowej Federacji Archiwów Filmowych i inicjatorem polskiego archiwum filmowego.