Łódzka Aleja Gwiazd 2022

 

 

W ostatnim tygodniu łódzka Aleja Gwiazd wzbogaciła się o dwie gwiazdy wybitnych twórczyń i twórców filmowych.

 

88. GWIAZDA W ALEI GWIAZD – STOWARZYSZENIE FILMOWCÓW POLSKICH

 

W sobotę 14 maja przy ulicy Piotrkowskiej 77 odsłonięta została gwiazda Stowarzyszenia Filmowców Polskich. „To uhonorowanie 56 lat działalności Stowarzyszenia, które zawsze zabiegało o sprawy filmowców i szerokiego środowiska filmowego” – mówiła w swoim przemówieniu Wiceprezydent Miasta Łodzi Małgorzata Moskwa-Wodnicka.

W imieniu Narodowego Centrum Kultury Filmowej wypowiedział się jego dyrektor Rafał Syska, podkreślając, że film jest zawsze dziełem zbiorowym: „Film jest sztuką kolektywną, potrzebuje zarówno reżyserów, jak i scenarzystów, operatorów, producentów, gwiazd filmowych, potrzebuje krytyków i historyków kina, potrzebuje także widzów”.

W imieniu Stowarzyszenia Filmowców Polskich głos zabrał jego prezes Jacek Bromski. „Ta gwiazda jest dla nas wszystkich” – powiedział, zwracając się do licznie przybyłych członków Stowarzyszenia Filmowców Polskich z całego kraju, dziękując wszystkim za ich wkład w rozwój polskiej kinematografii.

 

 

Po uroczystym odsłonięciu gwiazdy i licznych zdjęciach, w Klubie 77 odbyło się spotkanie, które poprowadził Tomasz Raczek, krytyk filmowy i publicysta.

 

89. GWIAZDA W ALEI GWIAZD – LIDIA ZONN-KARABASZ

 

We wtorek 17 maja przy ulicy Piotrkowskiej 71 odsłonięta została gwiazda wybitnej montażystki, Lidii Zonn-Karabasz. Dzień był nieprzypadkowy, ponieważ właśnie 17 maja przypadały urodziny tej znakomitej filmowczyni. Lidia Zonn-Karabasz zmontowała ponad 160 filmów. To na jej stole montażowym swój ostateczny kształt uzyskały bezsprzeczne arcydzieła polskiego kina dokumentalnego, takie jak Muzykanci Kazimierza Karabasza, Z punktu widzenia nocnego portiera czy Siedem kobiet w różnym wieku Krzysztofa Kieślowskiego.

Uroczystość poprowadziła Diana Dąbrowska z Narodowego Centrum Kultury Filmowej. Głos zabrał Jacek Grudzień, dyrektor Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi, a także Anna Mroczek, przewodnicząca Oddziału Łódzkiego Stowarzyszenia Filmowców Polskich, która podkreśliła nie tylko ogromny dorobek filmowy Lidii Zonn-Karabasz, ale także jej zasługi pedagogiczne. „Akademicka działalność Lidii Zonn-Karabasz jest przykładem realizacji pięknej idei relacji mistrz-uczeń" – mówiła ze wzruszeniem.

 

 

Przemówienie wygłosiła także prof. Milenia Fiedler, rektorka łódzkiej Szkoły Filmowej, z zawodu montażystka i uczennica Lidii Zonn-Karabasz, która w ciepłych słowach wypowiadała się o swojej byłej mentorce: „Jej styl montażowy to było wytrwałe poszukiwanie sensu i absolutna wierność prawdzie”.

Po uroczystości w Sali Kinowej w Rektoracie Szkoły Filmowej w Łodzi, przy ul. Targowej 61/63 odbyło się spotkanie otwarte z Lidią Zonn-Karabasz, na którym hołd swojej wykładowczyni złożyli jej byli i obecni studenci.