Edukacja filmowa

 

Edukacja filmowa - dla zespołu Narodowego Centrum Kultury Filmowej - to promowanie świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej. To wiedza i kompetencje audiowizualne dla osób w każdym wieku, na każdym poziomie zaawansowania, niezbędne w krytycznym, twórczym myśleniu i działaniu. To także eksplorowanie mediów: edukację filmową chcemy widzieć szerzej - w kontekście kompetencji medialnych, informacyjnych i cyfrowych. Zależy nam na przełamywaniu schematów w edukacji, odwadze eksperymentowania, autorskich pomysłach i twórczym podejściu edukatorów.

 


Doświadcz sztuki filmowej: poznaj - zrozum - korzystaj świadomie - analizuj - wartościuj - twórz!


 

 

Na potrzeby działań edukacyjnych w NCKF, w ramach obecności Łodzi w sieci Miast Kreatywnych UNESCO, przeprowadziliśmy pionierskie badania wiedzy i kompetencji filmowych dzieci i młodzieży (Alfabetyzm filmowy), do współpracy zaprosiliśmy ekspertów: filmoznawców, medioznawców, edukatorów filmowych z całego kraju. Opracowaliśmy Katalog kompetencji audiowizualnych - wykaz standardów edukacji audiowizualnej (umiejętności, wiedza, kompetencje społeczne) i sylabusy dla poszczególnych etapów kształcenia. Pozwoliło nam to na zbudowanie Programu edukacji dla przyszłych przestrzeni warsztatowych NCKF.

 

 

 

Docelowo w NCKF powstanie m.in. przestrzeń warsztatów manualnych, a w niej: studio fotograficzne, ciemnia czy stanowiska do tworzenia animacji; przestrzeń warsztatów postprodukcji wyposażona w stanowiska komputerowe z profesjonalnym oprogramowaniem do montażu, korekcji barwnej i tworzenia animacji 3D; sala efektów specjalnych; studio telewizyjne, hala zdjęciowa, studio dźwięku i pomieszczenia seminaryjne. Nasze działania edukacyjne będą ściśle skoordynowane z wystawami stałymi.

 


 

Chcesz dowiedzieć się więcej?