Czym jest NCKF?

 

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to wyjątkowe miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną. Jest ośrodkiem edukacji filmowej i upowszechniania wiedzy o kinie, centrum wiedzy o historii filmu i jego przyszłości. Tworzy okazje do poznania rodzimej kinematografii przez osoby w każdym wieku i na każdym poziomie zaawansowania. Promuje świadome i aktywne uczestnictwo w kulturze filmowej przez dyskusje, krytykę, twórczość fanowską i amatorską. NCKF to centrum spotkań w niezwykłej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni miejskiej EC1, w sercu Nowego Centrum Łodzi.

 

 

NCKF to:

● 18 280 metrów kwadratowych powierzchni użytkowej

● 3200 metrów kwadratowych przestrzeni ekspozycyjnych

● 5 Studiów Edukacji Filmowej – 670 metrów kwadratowych przestrzeni warsztatowych

● 9 kondygnacji

● 3 sale kinowe

● biblioteka filmowa (wkrótce)

● centrum cyfryzacji z magazynami filmów, urządzeń techniki filmowej i pamiątek kinematograficznych

 

 

Kino Polonia

 

 

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to przede wszystkim Kino Polonia, największa wystawa o polskim kinie (otwarcie w połowie października 2023 roku). Jest pełną rozmachu opowieścią o ponad 120-letniej historii kultury filmowej na ziemiach polskich – od jej prapoczątków po dzień dzisiejszy. Od Kazimierza Prószyńskiego, który skonstruował jedno z pierwszych urządzeń do rejestracji ruchomych obrazów, przez Aleksandra Hertza, który stworzył podwaliny przemysłu filmowego, przez lata 30. XX wieku, wojnę i socrealizm, po Polską Szkołę Filmową i Kino Moralnego Niepokoju, po Andrzeja Wajdę, Krzysztofa Kieślowskiego i Pawła Pawlikowskiego, których dzieła rozsławiły polską kulturę na świecie.

To niezwykłe przedstawienie rozgrywa się na trzech kondygnacjach. Grają w nim: kostiumy, sprzęt filmowy, pamiątki, interaktywne repliki i modele. Bogactwo zabiegów ekspozycyjnych łączy oryginalne eksponaty z instalacjami multimedialnymi, wideoesejami, rzeźbami audiowizualnymi, kapsułami filmowymi i wielkoformatowymi projekcjami. Na ekspozycję składa się: 5 godzin materiału audiowizualnego, 5 unikalnych instalacji multimedialnych, 50 projekcji filmowych, 50 stanowisk interaktywnych, 500 metrów kwadratowych wydruków wielkoformatowych.

 

Materia kina

To druga ze stałych wystaw (otwarcie w połowie października 2023 roku). Poświęcona jest procesowi realizacji filmu: od powstania scenariusza, przez pracę na planie zdjęciowym, po dystrybucję. Jej unikatowość polega na możliwości wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania wystawy. Kolejne stanowiska połączone są w rozgrywkę, na których wykonywane są zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, np. opracowanie budżetu filmu, wybór lokacji i ekipy filmowej, montaż, zaprojektowanie plakatu, zaplanowanie premiery. Przed zwiedzającym stoi kilkanaście wyzwań, a każde z nich jest punktowane. Od punktacji z kolei zależy sukces filmu.

Wiedza o kinie przekazywana jest nie przez koncentrowanie się na samych filmach, ale na jego powstawaniu. Każdy film to złożony i wielowymiarowy proces, w którym biorą udział setki ludzi. To właśnie ich praca składa się na to wszystko, co tworzy materię kina.

 

Studia Edukacji Filmowej

Projekty edukacyjne NCKF ujmują kino szeroko: nie tylko jako sztukę i narzędzie komunikacji, ale również jako technologię, przemysł i jedną z wielu sfer świata rozrywki. Edukacja filmowa jest ściśle powiązana z wystawami stałymi Kino Polonia i Materia kina, a w przyszłości także Mechaniczne oko.

Przygotowano studia (otwarcie w październiku 2023 roku): efektów specjalnych, telewizyjne, animacji, dźwięku oraz postprodukcji. Są one przeznaczone dla grup szkolnych i studenckich, rodzin, grup znajomych, odbiorców indywidualnych – dla amatorów i profesjonalistów.

 

 

Trzy sale kinowe

Nowe, bogato wyposażone sale kinowe powstaną w Narodowym Centrum Kultury Filmowej jeszcze w tym roku. W dwóch mniejszych salach (mieszczących do 49 osób), miłośnicy kina będą mogli cieszyć się filmami z bieżącej dystrybucji kinowej, a dzięki przystosowaniu do potrzeb prelekcji, wykładów i pokazów artystycznych, spełniać będą one dodatkowo funkcję kinowo-audytoryjną. Większa sala (160-osobowa) – wyposażona w najwyższej jakości sprzęt projekcyjny i dźwiękowy, a także projektory analogowe 35 mm będzie, prócz projekcji filmowych, gościć premiery, przeglądy i akademie filmowe, a także spotkania z twórcami czy specjalne pokazy dla grup.

 

 

NCKF to miejsce wartościowego spędzania czasu. Kultura sąsiaduje tu z wiedzą i nauką tak, jak historia przeplata się z nowoczesnością.