Łódź Filmowa łączy siły

Na zaproszenie Narodowego Centrum Kultury Filmowej w EC1 Łódź gościli przedstawiciele łódzkiego środowiska związanego z filmem. Było to pierwsze z cyklu spotkań, w efekcie których ma powstać wniosek o tytuł Miasta Filmu UNESCO.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele m.in. Wytwórni Filmów Oświatowych, Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej, łódzkiego oddziału Filmoteki Narodowej, Łódź Film Commission, Łódzkiego Centrum Filmowego, Muzeum Kinematografii, Uniwersytetu Łódzkiego i Akademii Sztuk Pięknych, OPUS Film, TOYA Studios, Animapolu czy festiwalu Kamera Akcja.
Celem spotkania było ustalenie trybu współpracy i stworzenie harmonogramu prac nad aplikacją. Uczestnicy jednogłośnie poparli inicjatywę ubiegania się Łodzi o członkostwo w Sieci Miast Kreatywnych UNESCO (UCCN). Zgodnie uznali także, że potencjalne efekty związanej z nią współpracy będą miały istotną wartość niezależnie od losów aplikacji.

– To porozumienie ma kluczowe znaczenie dla powodzenia starań o tytuł – mówił Rafał Syska, Dyrektor NCKF. – UNESCO uznaje kooperację sektora publicznego, prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego za podstawę dla realizacji działań i wymaga jej już w procesie przygotowania wniosku.
Liczyć się będą także inicjatywy przewidujące współpracę z miastami kreatywnymi w Polsce (do sieci należą już: Kraków Miasto Literatury i Katowice Miasto Muzyki) i na świecie, a także działania integrujące różne dziedziny kreatywne: film, design, sztuki medialne, literaturę, muzykę, gastronomię czy sztukę ludową.

Jak podkreślał Piotr Dzięcioł, Prezes Opus Film, kluczowe w tym procesie powinno być zaangażowanie miasta i ujęcie planów działania w formę strategii dla Łodzi filmowej. Takie podejście wpisuje się w ideę UCCN: rozwój i współpraca w wybranym obszarze kreatywności mają pociągać za sobą wymierne efekty społeczne i gospodarcze; wpływać na podniesienie poziomu edukacji, zwiększanie uczestnictwa w kulturze, stymulować inwestycje i rozwój biznesu.
Przedstawiciele środowiska filmowego będą się teraz spotykać w mniejszych grupach, aby poddać dyskusji konkretne tematy. W pierwszej kolejności, na początku grudnia, podejmą kwestię festiwali i upowszechniania kultury filmowej, następnie: dziedzictwa i edukacji, wreszcie: produkcji filmowej. Celem spotkań będzie podsumowanie zasobów, identyfikacja wyzwań, określenie potrzeb i wypracowanie koncepcji wspólnych działań.

Termin ogłoszenia naboru wniosków nie został jeszcze ustalony. Najprawdopodobniej odbędzie się to na przełomie stycznie i lutego 2017. Miasta będą miały trzy miesiące na przygotowanie aplikacji. Jej oceną zajmą się później powołani przez UNESCO eksperci i przedstawiciele miast kreatywnych odpowiednich dla wybranego obszaru. Nowe miasta dołączą do sieci przypuszczalnie późną jesienią.