ZESPÓŁ:

 

dr hab. Rafał Syska
Zastępca Dyrektora "EC1 Łódź - Miasto Kultury" ds. Narodowego Centrum Kultury Filmowej

 

dr Michał Pabiś-Orzeszyna
Kierownik Działu Edukacji

 

Piotr Kulesza
p.o. Kierownika Działu Wystaw i Projekcji

 

dr hab. Tomasz Wójcik
Zastępca Kierownika Działu Wystaw i Projekcji do spraw projektów aranżacyjnych

 

Paweł Kutwin
Specjalista w Dziale Wystaw i Projekcji do spraw projektów wnętrz

 

Marta Ślazińska
Specjalista w Dziale Edukacji Małgorzata Brożek Specjalista z zakresu koordynacji w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej

 

Przemysław Glajzner
Specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej

 

Malwina Czajka
Specjalista w Dziale Upowszechniania Kultury Filmowej

 

Katarzyna Bieńkiewicz
Specjalista ds. Promocji, koordynator projektu Łódź Miasto Filmu UNESCO k.bienkiewicz@ec1lodz.pl