Kazimierz Prószyński - wynalazca i wizjoner

 

Kazimierz Prószyński - inżynier mechanik, wynalazca, konstruktor aparatów filmowych, reżyser i operator. Louis Lumière miał o nim powiedzieć: „Panowie, ten człowiek jest pierwszy w kinematografii, ja jestem drugi”.

 

Na pomysł skonstruowania aparatu filmowego do zdjęć i projekcji – pleografu – wpadł jeszcze podczas studiów w 1894 roku. W 1909 roku zbudował pierwszą ręczną automatyczną kamerę filmową do zdjęć reporterskich, tzw. aeroskop; urządzeń według jego projektu używano do realizacji kronik z walk na froncie zachodnim I wojny światowej. W 1922 roku skonstruował popularny amatorski aparat filmowy „Oko”.

W 2017 roku Narodowe Centrum Kultury Filmowej w ramach eksperymentalnej rekonstrukcji odtworzyło biopleograf Prószyńskiego - „przyrząd służący do kopiowania z natury i odtwarzania wrażeń świetlnych, jakie odbiera oko nasze przy wszelkich widocznych ruchach ciał z zachowaniem wrażenia ciągłości danych ruchów”.
Na wystawie NCKF przypomina postać Kolumba kinematografii i jego wynalazki.

Wystawa została dofinansowana ze środków Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Miasta Łódź i jest realizowana w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości „Niepodległa 2018”. Będzie ją można oglądać od 15 grudnia do 3 marca w Centrum Nauki i Techniki EC1, ul. Targowa 1/3 (wejście od strony ul. Hasa).

Bilety w cenie 4 zł (łącznie z wystawą "Kino Kresów") są dostępne online pod adresem https://bilety.ec1lodz.pl/ oraz w kasach EC1. Dla posiadaczy biletu na zwiedzanie ekspozycji Centrum Nauki i Techniki EC1 wstęp na wystawy jest nieodpłatny.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej?

 

Powrót birbanta
Polscy Leonardowie