Wpływ technologii VR
na skuteczność przekazywania wiedzy
i umiejętności filmowych

VR ico

Czy w wirtualnej rzeczywistości łatwiej uczyć się o filmie?

Przewiń
Book

Edukacja27,0%

*VR/AR Innovation Report, VRDC, 2017

Przewiń

Każdy z filmów pokazywał pracę na planie zdjęciowym w stylu making of. Był to punkt wyjścia do opowieści o języku filmu.

Byli to uczniowie szkół podstawowych w wieku 13-16 lat bez specjalistycznej wiedzy na tematy związane z warsztatem filmowca (czyli nieinteresujący się w szczególny sposób tą tematyką ani nieuczestniczący w szkolnych lub pozaszkolnych zajęciach filmowych).

W badaniu wzięło udział 141 osób, z czego 41 zostało wykluczonych po etapie wstępnym z powodów proceduralnych (przede wszystkim dysponowali oni, jak na nasze kryteria, zbyt wysoką wiedzą na temat języka filmu). Pełną procedurę ukończyło 100 uczniów w wieku 13-16 lat.

kobieta mężczyzna
Nigdy nie było kontaktu
37.6
Kontakt choć raz
43.6
Czasami może używać
5.0
Ma na własność
13.9

(warunek eksperymentalny, który zakładał wywołanie wrażenia obecności na planie filmowym)

(warunek kontrolny, który symulował klasyczny sposób oglądania materiałów edukacyjnych bez wywoływania obecności przestrzennej na planie)

Cinematic VR

71%

Tradycyjny
film na ekranie

29%

2D

60,97%

CVR

60,05%

woman ico
man ico
boy ico
man ico

grupa 2D

67,50%

grupa CVR

63,97%

grupa 2D

56,60

grupa CVR

55,88

grupa 2D

66,00

grupa CVR

66,34

2D

3,11

CVR

4,75

Z czego to wynika?

CVR

2D

CVR

2D

Na początku

Następnie

Uczestnicy badania w krótkim czasie przyzwyczaili się do środowiska wirtualnego i w trakcie oglądania filmu byli raczej spokojni, a przedstawione zdarzenia nie były dla nich pobudzające. Może to mieć związek z edukacyjnym charakterem filmu.

Kiedy poprosiliśmy badanych uczniów o wybór filmu edukacyjnego, z którego mieliby napisać klasówkę dotyczącą wiedzy o filmie, w znacznej większości wybierali 3D:

Cinematic VR

71%

2D

29%

Uczniowie zostali poproszeni również o uzasadnienie wyboru - 93 osoby podjęły się zadania. Natomiast 6 osób preferujących doświadczenie wirtualnej rzeczywistości i 1 osoba, która wybrała film tradycyjny, nie udzieliło odpowiedzi.