Rada Programowa

 

Zarządzeniem nr 4418/VIII/20 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 24 czerwca 2020 została powołana Rada Programowa „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi w poniższym składzie:

1.    Marcin Giełzak
2.    Sławomir Kalwinek
3.    Paweł Siedlik
4.    Paweł Edelman
5.    Prof. dr hab. Mariusz Grzegorzek
6.    Irena Strzałkowska
7.    Krystyna Piaseczna
8.    Radosław Śmigulski
9.    Filip Bajon