O NCKF

Narodowe Centrum Kultury Filmowej to wyjątkowe miejsce dla wszystkich zainteresowanych światem filmu i kulturą audiowizualną; centrum  wiedzy, kultury i spotkań. Wciągająca historia realizacji marzeń o ruchomym obrazie zaprezentowana w niezwykłej przestrzeni zrewitalizowanej elektrociepłowni EC1 – w sercu Nowego Centrum Łodzi.

Po zakończeniu inwestycji zaplanowanej na lata 2016-2019, NCKF stanie się centralnym w Polsce i unikatowym w tej części Europy ośrodkiem kulturalnym i edukacyjno-ekspozycyjnym poświęconym kulturze filmowej.

 


Fot. Paweł Augustyniak

 

Powstaną tu trzy wystawy stałe:

 

  • utrzymana w postindustrialnej, steam-punkowej estetyce ekspozycja „Mechaniczne oko” będzie multimedialną podróżą w czasie z ery kina cyfrowego, przez epokę taśm i projektorów analogowych, do początków kinematografii; poświęcona technologicznemu i społecznemu wymiarowi filmu: historii kinematografii i ewolucji technologii audiowizualnych na tle przemian związanych z różnymi formami mechanizacji widzenia wystawa będzie wykorzystywać oryginalne eksponaty i interaktywne repliki, instalacje multimedialne i przestrzenne projekcje;

 

  • „Materia kina” będzie poświęcona kolejnym fazom realizacji filmu: od powstawania scenariusza, przez montaż finansowy, dobór obsady, przygotowanie kostiumów, budowę dekoracji i pracę na planie zdjęciowym, prace postprodukcyjne: montaż, udźwiękowienie, tworzenie efektów specjalnych, po dystrybucję. Tym, co odróżni ścieżkę od pozostałych wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. Następujące po sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedzający będą realizować zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, takie jak np.: skompletowanie ekipy realizatorskiej; wybór obsady; zaplanowanie ruchów kamery, wymyślenie tytułu i projektu plakatu czy zaplanowanie budżetu produkcji i promocji;

 

  • „Kino Polonia” to w zamierzeniu pełna rozmachu opowieść o historii kultury filmowej na ziemiach polskich; przedstawiony z perspektywy widza rozwój kultury filmowej i rodzimej kinematografii zilustrują oryginalne rekwizyty, kostiumy, elementy dekoracji, sprzęt techniczny i dokumenty, a także plakaty, neony filmowe, bilety i czasopisma. Zwiedzający będą mogli poznać historię, arcydzieła i wybitnych twórców - reżyserów, aktorów, operatorów, producentów czy kompozytorów, a także dotychczas marginalizowane zjawiskach takich jak kino jidysz lat 30., kinofikacja lat 40. i 50., rozwój AKF-ów czy ewolucję systemu produkcji filmowej. Całość zostanie zaprezentowana przy pomocy bogatego spektrum zabiegów ekspozycyjnych, łączących oryginalne kostiumy, dokumenty, gadżety i fragmenty scenografii z licznymi replikami, instalacjami multimedialnymi, wideoesejami, audiowizualnymi rzeźbami i projekcjami wielkoformatowymi.

 


Fot. Paweł Augustyniak

 

Ścieżki dydaktyczne uzupełni spektrum działań edukacyjnych: spotkania z ludźmi kina, projekcje filmowe i warsztaty dla wszystkich grup wiekowych.

Znajdzie się tu także ultranowoczesna pracownia badawcza z multimedialną biblioteką, oferująca dostęp do cyfrowych zasobów polskiego i światowego kina. Pracownia będzie nosić imię prof. Jerzego Toeplitza, wybitnego historyka kina, współtwórcy szkół filmowych w Łodzi i Sydney, autora publikacji naukowych fundamentalnych dla rozwoju filmoznawstwa.

3-salowe arthouse'owe kino połączy dwie ważne funkcje NCKF jako miejsca promującego sztukę filmową i refleksję na jej temat z placówką lokującą kino w szerszym spektrum nowoczesnych technologii i media-artu. Będą się tu odbywać projekcje, akademie filmowe, festiwale i spotkania z ludźmi filmu.

 

 

Narodowe Centrum Kultury Filmowej udostępni swoja ofertę dla odwiedzajacych na przełomie 2019 i 2020 roku.

 

Obejrzyj reportaż multimedialny:

 

 

Zapoznaj się z koncepcją Narodowego Centrum Kultury Filmowej.