Blisko 14 mln złotych dla NCKF

Przygotowany przez „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi projekt „Poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej Narodowego Centrum Kultury Filmowej” otrzymał dofinansowanie w wysokości 13 mln 821 tys. złotych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach ZIT Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020; całkowita wartość projektu wynosi 20 mln złotych. W wyniku realizacji projektu powstaną dwie wystawy stałe: „Materia kina”, prezentująca kolejne fazy produkcji filmu, oraz poświęcone archeologii kina „Mechaniczne oko”, a także multimedialna Pracownia badawcza. Ścieżki dydaktyczne NCKF i Pracownia badawcza zostaną udostępnione odwiedzającym w 2020 roku.

–  Ścieżka dydaktyczna „Materia kina” wykorzystuje najnowsze trendy myślenia o kinematografii – mówi Rafał Syska, Dyrektor NCKF. – Odwiedzający będą mogli poznać kino od strony nie tylko artystycznej, ale także technologicznej i ekonomicznej; zobaczyć film jako grę zespołową, efekt pracy kilkuset osób o różnych kompetencjach i pełniących różne funkcje.

 


Konferencja prasowa NCKF. Magdalena Kosiada-Sylburska, Kierownik Wydziału Rozwoju "EC1 Łódź - Miasta Kultury"

Tym, co odróżni ścieżkę od pozostałych wystaw, będzie możliwość wybrania gry jako jednego z trybów zwiedzania. Następujące po sobie stanowiska zostaną powiązane w rozgrywkę, w ramach której zwiedzający będą realizować zadania związane z różnymi etapami produkcji filmu, takie jak np.: skompletowanie ekipy realizatorskiej; wybór obsady; zaplanowanie ruchów kamery, wymyślenie tytułu i projektu plakatu czy zaplanowanie budżetu produkcji i promocji.

W marcu tego roku „EC1 Łódź – Miasto Kultury” w Łodzi uzyskało dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na wyposażenie przestrzeni edukacyjnych NCKF, które będą towarzyszyć wystawom, m.in. właśnie „Materii Kina”. Powstaną tu sale przeznaczone do realizacji efektów specjalnych, montażu i charakteryzacji, animacji poklatkowej i fotografii, pracy ze sprzętem operatorskim czy eksperymentów dźwiękowych, a także do prowadzenia lekcji i warsztatów.
– Projekty edukacyjne NCKF będą ujmować kino szeroko: nie tylko jako sztukę i narzędzie komunikacji, ale również jako technologię, przemysł i jedną z wielu sfer świata rozrywki. – opowiada Michał Pabiś-Orzeszyna, Kierownik Działu Edukacji Filmowej w NCKF. – Naszym celem jest dotarcie do różnych odbiorców: od zainteresowanych nurtami filmowymi, po zafascynowanych innowacjami technicznymi i ciekawych, jak wyprodukować film w systemie crowdfundingu.

Przedsmak tego, co zostanie zaprezentowane na wystawie „Materia Kina” i jak będzie wyglądała prowadzona przez NCKF edukacja filmowa, da ruszający we wrześniu projekt

. – Będziemy oglądać, dekodować, rozkładać i składać na nowo polskie filmy, a przede wszystkim kręcić je profesjonalnym sprzętem pod czujnym okiem zawodowców – reżysera, instruktora aktorskiego, operatorów, dźwiękowców, oświetleniowców i scenografa – mówi Pabiś-Orzeszyna. Projekt przeznaczony jest dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej oraz dla studentów, zapisy zostaną otwarte w końcu lipca.

 


Konferencja prasowa NCKF. Michał Pabiś-Orzeszyna, kierownik Działu Edukacji NCKF

Druga z dofinansowanych ścieżek dydaktycznych, „Mechaniczne Oko”, będzie podróżą w czasie od technologii cyfrowych, przez kino "analogowe", do dziewiętnastowiecznej kultury techniczno-wizualnej. – Pokażemy bogactwo urządzeń optycznych i spektakli audiowizualnych przez pryzmat funkcji społecznych, jakie pełniło kino – tłumaczy Rafał Syska.
Ze środków unijnych sfinansowana zostanie także pracownia badań nad kulturą filmową wraz z multimedialną czytelnią, zlokalizowana w panoramicznych salach z widokiem na dworzec Łódź Fabryczna na czwartym piętrze EC-1 Wschód. W listopadzie ub. r. został podpisany list intencyjny w sprawie nadania jej imienia prof. Jerzego Toeplitza, wybitnego historyka kina, współtwórcy szkół filmowych w Łodzi i Sydney, autora publikacji naukowych fundamentalnych dla rozwoju filmoznawstwa.
Realizacja trzeciej ekspozycji stałej, „Kina Polonia”, poświęconej historii kina na ziemiach polskich, uzyskała już wcześniej dotację w ramach wspomnianego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.