Zbiory

W kolekcji Narodowego Centrum Kultury Filmowej znajdą się eksponaty ze wszystkich epok w historii kina: profesjonalne kamery i projektory oraz sprzęt amatorski; zabytkowe obiekty, swoją urodą i wykonaniem przywodzące na myśl dzieła sztuki, i przedmioty, które – jak magnetowid – dla współczesnych 40-latków były codziennością, dla nastolatków – są prehistorią, a dla badaczy kina: dowodem na rozwój technik audiowizualnych. W magazynach czekają już kostiumy i rekwizyty; plakaty i pocztówki dokumentujące filmowe życie codzienne, zdjęcia aktorów i fotosy z planów filmów i seriali.

 


Latarnia magiczna Newton będzie – obok gogli VR – centralnym punktem wystawy „Mechaniczne Oko”, obrazującej ewolucję technik filmowych. Dwa obiekty: z XIX i XXI wieku, dwa przykłady technologii 360o, dwa sposoby kreowania iluzji, która stoi za rozwojem kina.


 

Eksponaty – same w sobie będące nierzadko unikatami na skalę światową, będą budować narrację ścieżek dydaktycznych „Mechaniczne Oko” i „Kino Polonia” oraz ekspozycji czasowych. Kolekcja będzie także udostępniana na potrzeby badań naukowych.

 


Stereoskop Holmes z przełomu XIX i XX wieku był prawdopodobnie pamiątką z Wystawy Światowej w Paryżu – świadczy o tym ozdobne tłoczenie.


 

Kluczem do doboru eksponatów na wystawy NCKF jest nie tylko ich wartość materialna, poznawcza i edukacyjna, ale i historia, której są częścią.

 


Kamera Arriflex 16 BL, przekazana przez operatora, reżysera i producenta Michała Bukojemskiego, oryginalnie była wykorzystywana przez Jacka Petryckiego do realizacji materiałów dokumentujących Karnawał Solidarności. Ciekawy przykład techniki filmowej, ale i pretekst do rozpoczęcia nowej narracji na wystawie „Kino Polonia”.


Część zbiorów pochodzi z zakupów zagranicznych, dokonywanych najczęściej za pośrednictwem domów aukcyjnych w Niemczech, Francji i Austrii. Kolejna część to darowizny pochodzące od osób związanych z polska kinematografią, hobbystów i pasjonatów.

 


Znaleziony we francuskim antykwariacie doskonale zachowany praksinoskop z 1880 roku – jedno z pierwszych urządzeń do pokazów kinematograficznych.


 


Aparat fotograficzny Neugold, zakupiony za pośrednictwem domu aukcyjnego Team Breker, pochodzi z okresu dwudziestolecia międzywojennego.


 


Magiczna latarnia Bi-unial z 1880 roku, zakupiona w paryskim antykwariacie.


 


Filmy Auguste'a & Louisa Lumière'ów z 1896 roku, zapisane na oryginalnych 35-milimetrowych taśmach, nagrane i odtwarzane przy pomocy kinematografu. Zakupione za pośrednictwem niemieckiego domu aukcyjnego.


 

Na wystawy trafi także sprzęt kinotechniczny związany z konkretnymi miejscami ważnymi dla kina polskiego. W kolekcji NCKF jest m.in. wyposażenie jednego z najdłużej działających kin w Polsce – kina „Tatry”: projektory, fotele, elementy kabiny kinooperatora.

 

 


Chcesz dowiedzieć się więcej?

Zapoznaj się z polityką zbiorów NCKF.

Wartość zbiorów przekroczyła milion złotych - przeczytaj artykuł Kolekcja za milion.