Łódź Miasto Filmu

Narodowe Centrum Kultury Filmowej jest operatorem starań Łodzi o tytuł Miasta Filmu w ramach Sieci Miast Kreatywnych UNESCO. Nabór wniosków został zamknięty w czerwcu 2017 roku. UNESCO ogłosi listę miast przyjętych do sieci 31 października 2017.

Sieć Miast Kreatywnych (Creative Cities Network, UCCN) jest strategicznym partnerem UNESCO. Powstała w 2004 roku, aby promować kreatywność jako czynnik kluczowy dla zrównoważonego rozwoju i rewitalizacji miast. Obecnie tworzy ją 116 miast z 54 krajów, wyróżnionych tytułem w jednej z siedmiu dziedzin: rzemiosła artystycznego i sztuki ludowej, sztuki mediów, filmu, wzornictwa, gastronomii, literatury i muzyki.

Celem UCCN jest wzmacnianie ponadnarodowej współpracy miast i włączanie kultury i kreatywności do planów ich zrównoważonego rozwoju, a także wzmacnianie obszarów tworzenia, produkcji, dystrybucji i upowszechniania działań, produktów i usług kulturalnych, tworzenie centrów kreatywności i innowacji, zwiększanie możliwości dla twórców i osób związanych zawodowo z sektorem kultury i zwiększanie dostępu i promowanie uczestnictwa w życiu kulturalnym w szczególności wśród grup i jednostek wykluczonych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Miasta kreatywne UNESCO realizują misję sieci dzieląc się doświadczeniami, wiedzą i dobrymi praktykami i realizując projekty pilotażowe, partnerstwa i inicjatywy z udziałem jednostek publicznych, prywatnych i społeczeństwa obywatelskiego. W ramach współpracy tworzone są sieci i programy wymiany dla profesjonalistów i twórców, miasta partnerskie prowadza również badania w oparciu o swoje doświadczenia.

W gronie Miast Filmu są: Sydney, Rzym, Bitola, Santos, Bradford, Busan, Galway i Sofia. W Polsce tytułem miast kreatywnego mogą się pochwalić: Kraków (Miasto Literatury) i Katowice (Miasto Muzyki). Wśród miast partnerskich Łodzi do UCCN należą: Lwów (Miasto Literatury), Puebla (Miasto Designu) oraz ChengDu (Miasto Gastronomii).

 

Obejrzyj animację "Łódź Miasto Filmu":

 

 

Pobierz broszurę informacyjną.

Zobacz stronę projektu: www.lodzmiastofilmu.pl

 

Zobacz także:

Łódź rozpoczyna starania o tytuł Miasta Filmu UNESCO

Łódź rusza do walki o tytuł Miasta Filmu UNESCO