NCKF opowie historie przyszłości

Polski Instytut Sztuki Filmowej dofinansuje kwotą 20 tysiecy złotych projekt “Historie przyszłości: reinterpretacje polskiego kina”.

Celem projektu jest promowanie kreatywnej postawy wobec dorobku polskiej kinematografii, szerzenie wiedzy na temat jej historii i kontekstów społecznych oraz kształcenie kompetencji medialnych, w szczególności z zakresu praktyki filmowej.

Na projekt, adresowany do młodzieży gimnazjalnej, licealnej i studentów, złożą się trzy etapy. W pierwszym uczestnicy obejrzą poprzedzony wykładem film, który następnie – w etapie drugim – gruntownie przeanalizują: złamią jego „kod”, odkrywając  zasady budowy scenariusza, konstrukcję świata przedstawionego oraz dominujące zabiegi estetyczne,  by w rezultacie zaproponować, przygotować i zrealizować scenę, której w oryginalnej wersji nie ma. Finałem działań będzie montaż i udźwiękowienie wcześniej sfilmowanej sceny oraz praca z wybranym fragmentem analizowanego wcześniej filmu, w którym uczestnicy  zmodyfikują warstwę dźwiękową i zmienią stronę wizualną np. za pomocą cyfrowych narzędzi korekcji barwnej.
 
Warsztaty z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu filmowego będą się odbywać pod czujnym okiem profesjonalistów: operatorów, montażystów i dźwiękowców.

Więcej informacji tutaj

 

Współfinansowanie: