Materia kina – zajęcia z klasą

 

Materia kina
Podstawową materią kina jest wysiłek ludzi, działanie procedur i praca technologii. Film tworzy się w toku produkcji wciąż na nowo – w procesie konsultacji, negocjacji, niezliczonych wyborów i reakcji na ryzyko. Zajęcia mają skłaniać do stawiania pytań w tej materii i zapewniać uczestnikowi wiedzę oraz przestrzeń, aby zajął samodzielne stanowisko.
Powstawanie filmu to fascynująca opowieść

Powstawanie filmu to fascynująca opowieść
Filmy nie tylko opowiadają historie, ale same nimi są. Proces produkcji to rozwijająca się opowieść, pełna zwrotów akcji i suspensu.

Kino to dyscyplina drużynowa
Każdy pokazywany w kinach film –  europejski czy hollywoodzki, artystyczny czy rozrywkowy – jest efektem długiej, zespołowej pracy wielu osób.

Film nigdy się nie kończy
Film jeszcze długo po premierze jest reinterpretowany i przetwarzany - to cecha przynależna wszystkim gatunkom, również kinu artystycznemu.

 

Materia kina – zajęcia z klasą to premierowy, pilotażowy cykl kompleksowych zajęć filmowych dla uczniów szkół ponadpodstawowych (klas o profilu medialnym, humanistycznym i artystycznym).

Proponujemy 16 spotkań, podzielonych na 6 sekcji tematycznych, związanych z kolejnymi etapami powstawania filmu (development, preprodukcja, plan zdjęciowy, postprodukcja, dystrybucja i promocja, życie po premierze). Każde spotkanie podzielone jest na część wykładowo-konwersatoryjną i warsztatową (łącznie 90 min.). Podczas części praktycznej, uczestnicy będą wykonywać zadania z użyciem tabletów, komputerów, a także profesjonalnego sprzętu filmowego. W ramach każdej sekcji proponujemy też warsztat w formie gry symulacyjnej.

Rekomendujemy udział w całym cyklu zajęć, ale istnieje możliwość dopasowania harmonogramu do potrzeb danej klasy.

Koszt jednych zajęć: 8 zł/os.
Koszt udziału w całym cyklu zajęć: 120 zł/os.

Pilotażowe zajęcia filmowe realizowane przez Dział Edukacji Filmowej NCKF wspierają realizację zagadnień podstawy programowej głównie w zakresie: edukacji polonistycznej, społecznej, plastycznej, muzycznej.
Zachęcamy do kontaktu pod nr 42 661 780 002, oraz pod adresem e-mail: warsztatynckf@ec1lodz.pl