Edukacja filmowa

Edukacja filmowa to dla zespołu NCKF działania na rzecz promowania świadomego i aktywnego uczestnictwa w kulturze filmowej: nie tylko poprzez oglądanie filmów, ale również poprzez jej przemyślane współtworzenie, dyskusje, krytykę, twórczość fanowską i amatorską.
Projekty edukacyjne NCKF będą ujmować kino szeroko: nie tylko jako sztukę i narzędzie komunikacji, ale również jako technologię, przemysł i jedną z wielu sfer świata rozrywki.

 

 

Projekty będą ściśle skoordynowane z wystawami stałymi. „Mechanicznemu oku” będą towarzyszyć warsztaty z konstruowania aparatów optycznych, takich jak fenakistiskopy, zoetropy, kinory, kineografy czy stereoskopy. Odwiedzający zrozumieją fizjologiczne podstawy widzenia oraz to, jak działają rozmaite iluzje optyczne (widzenie trójwymiarowe, stroboskopia, efekt piksylacji itp.); poznają zasady rozchodzenia się światła i mechanizm rejestracji ruchu i projekcji.

Z „Kinem Polonia” zostaną skorelowane gry i rekonstrukcje sprzyjające poznawaniu historii polskiego kina. Uczestnicy warsztatów będą odtwarzać sceny z polskich filmów, udźwiękawiać ich fragmenty w zgodzie lub w sprzeczności ze scenariuszem; brać udział w grach, w których celem będzie rozwiązanie zagadki przy wykorzystaniu materiałów archiwalnych.

 

 

Ścieżka dydaktyczna „Materia Kina”, poświęcona cyklowi życia filmu, będzie współgrać z warsztatami kształcącymi podstawowe umiejętności realizacyjne. Uczestnicy będą brać udział w kolejnych fazach powstawania filmów oraz ich cyrkulacji. Nauczą się zasad tworzenia scenariuszy, rysowania storyboardów czy organizacji pracy na planie.

Oferta edukacyjna NCKF będzie kierowana do różnych grup wiekowych – od przedszkolaków, przez uczniów studentów, po osoby dorosłe i seniorów. Jej precyzyjny kształt wyłoni się wraz z uruchomieniem wystaw stałych, jednak już teraz można wziąć udział w pierwszych projektach: Historie przyszłości, NCKF w drodze, EFA Young Audience Award.